Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató kialakításakor az Életfonal Közhasznú Egyesület, különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, a Felhasználó előzetes tájékoztatását a személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről. Az Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

1.Az Adatkezelő személye

Cégnév: Életfonal Közhasznú Egyesület

Székhely: 4271 Mikepércs, Széchenyi István út 16/1

Postacím: 4271 Mikepércs, Széchenyi István út 16/1

Adószám: 18205640-1-09

Bírósági nyilvántartási szám: 3959

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: info@meseldel.hu

2.Az adatkezelés megadásának lehetősége

A www.meseldel.hu weboldalon történő rendelés folyamán a személyes adatok megadása önkéntes. Nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudja megvásárolni a weboldalunkon rendelhető mesekönyveket, illetve a rendeléshez kapcsolódó szolgáltatásokat.

3.A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő weboldalán regisztráció nélküli vásárlásra van lehetőség. A rendeléshez az ügyfélnek az alábbi információk megadására van szükség (kezelt adatok):

3.1 A könyv elkészítéséhez szükséges adatok (személyreszóló könyvek esetén):

Megrendelő neve:

Megrendelő e-mail címe:

Választott mesekönyv címe: 

A gyermek adatai:

Neve:

Neme: (ez különleges nevek esetén segítség)

Beceneve:

Születési ideje:

Gyermek jellemzői:

(külső és belső tulajdonságai, pozitív értékei, különleges tulajdonságai, szokásai:

Kedvencek:

(étel, ital, dal, mesehősök, játékok, ruha)

A család:

Családtagok rövid jellemzéssel (név- hogyan szólítja a gyermek? pl. Anya-Anyácska, kor, családi kapcsolat, közös szokások)

Üzenet a gyermeknek:(Mit kíván neki? Milyen értékeket szeretne átadni?)

Melléklet csatolása: Még személyesebbé tehetjük a könyvet, ha felcsatolsz egy kedves, kedvenc fényképet a gyermekről

A fenti adatokra az információszolgáltatás önkéntes, célja a mesekönyv minél személyre szólóbb elkészítése. És ezt ki más tudná a legjobban segíteni, mint a gyermeket ismerő, szerető felnőtt. A megadott adatokra titoktartás kötelez, tovább nem adható. A jelen megrendelő lap kötelezi a megrendelőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére.

3.2 Rendeléshez teljesítéséhez szükséges egyéb adatok:

– Számlázási név (cég esetén cégnév)

– Számlázási cím

– E-mail cím

– Telefonszám

– Átvételi mód

– Szállítási név (házhozszállítás esetén)

– Szállítási cím (házhozszállítás esetén)

– Fizetési mód

3.3 A fent felsorolt adatokat az alábbi adatkezelés céljából kérjük:

– Vásárlás és fizetés dokumentálása

– Számviteli kötelezettség teljesítése

– A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartása

– A megrendelt termék (illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás

– A fizetés lebonyolításának lehetősége

3.4.Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül 8 év múlva törli.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján; a törvényben előírt kötelezettségünk teljesítéséhez, fizetés lebonyolításának lehetőségére, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartásra, szállításhoz.

4.Cookie használata, leírása

Az adatkezelő oldala is cookie-kat használ. Ugyan lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben lehet, hogy az adatkezelő weboldalának nem minden szolgáltatása lesz elérhető. A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a kosár tartalmát, hogy lehessen például több könyvet is vásárolni egyszerre. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata.

4.1 Analytics Cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics (Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

4.2 Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

5. Hírlevél

Az adatkezelő weboldalán történő megrendelésével, illetve a regisztrációkor bejelölt hírlevél küldéssel, ÁSZF elfogadásával, és az e-mail cím megadásával hozzájárul az Érintett ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a szolgáltatással, új szolgáltatás bevezetésével, egyéb a szolgáltatással kapcsolatos újításokról, akciókról, aktuális szabályzatról, és azok változásáról hírlevél formájában e-mailt küldhet. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével. Az adatokat mindaddig kezeli az adatkezelő, ameddig azok törlését az Érintett nem kéri.

6.Külső szolgáltatók nevesítése, adattovábbítás

A Külső szolgáltatók 2021. január 20. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

6.1.

Termékek kiszállítása esetén a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., címzett neve, címe, a rendelés értéke kerül továbbításra.

6.2.

Számlázással kapcsolatban a számlák a Számlázz.hu KBOSS.hu Kft. rendszerében (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. készülnek, ahová a címzett neve, címe, a rendelés értéke és tárgya kerül továbbításra.

6.3

Könyvelésért felelős személy: Gaál Sándor Norbert (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás u. 13. fsz/1)

6.4.

Adataid a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása miatt. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

7.Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

8.Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.

8.1 Tájékoztatáskérés

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége egyikén van lehetőség az adatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

8.2 Helyesbítés

Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az Érintettet. Mindezt emailen (info@meseld-el.hu), vagy írásban teheti meg.

8.3 Törlés („elfeledéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

– Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

– Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

– A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve

– Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.

A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.

8.4 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

9.Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.